Βιογραφικό Διοικητή

Αλεξάνδρα ΡΟΓΚΑΚΟΥ

Η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, είναι μόνιμη υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου για 32 σχεδόν έτη. Στη μακροχρόνια θητεία της, έχει υπηρετήσει σε πολλές διαφορετικές θέσεις, ενώ διαθέτει πολυετή διοικητική εμπειρία στον χειρισμό σύνθετων υποθέσεων και στην αντιμετώπιση και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.

Η ενασχόλησή της με θέματα παράνομης κατοχής αρχαίων, αρχαιοκαπηλίας και γενικότερα ειδικών θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνετέλεσαν στην ένταξή της στο τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (τ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), όπου επί μία δεκαετία σχεδόν, διενήργησε σειρά ελέγχων με αντικείμενο τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση. Μετά τη μετάβασή της ως Ειδική Επιθεωρήτρια στον τ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (τ. Γ.Ε.Δ.Δ.) επί 4 έτη, συμμετείχε σε ειδικούς ελέγχους διαφθοράς, με αντικείμενο τις πολιτογραφήσεις, την ιθαγένεια, την υπεξαίρεση χρημάτων κ.ά.

Μετά την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) το 2019, τοποθετήθηκε ως επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, το έργο της οποίας αποτυπώνεται στις Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού της Αρχής.

Μετά την παραίτηση του Διοικητή, κ. Α. Μπίνη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4622/2019, εκτελεί χρέη Αναπληρώτριας Διοικήτριας της Ε.Α.Δ. από τον Ιούλιο του 2022.

Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας.